Preview Rujukan Temuduga Pembantu Penguasa Kastam W17

Kasih Juju
Pengenalan

Untuk bergelar penjawat awam, anda perlu melalui tapisan temuduga terlebih dahulu menerusi SPA atau Kerajaan Negeri mahu pun Kementerian atau Agensi yang terbabit. Apabila anda telah mengisi borang permohonan jawatan SPA, nama anda akan ditapis dan dipanggil ke sesi peperiksaan dan seterusnya ke sesi temuduga. Untuk menghadiri sesi temuduga, anda perlu tahu beberapa perkara asas dahulu. Oleh itu ebook ini bakal membantu anda untuk persediaan anda menghadapi temuduga nanti.

Untuk makluman anda, ebook ini dibahagikan kepada 3 bahagian dan anda harus menumpukan sepenuh perhatian anda untuk mendapat maklumat sebanyak mungkin sebelum menghadiri temuduga Pembantu Penguasa Kastam W17. Bahagian yang dimaksudkan adalah :

1.      Asas menghadiri temuduga kerja kerajaan
2.      Nota-nota penting Pembantu Penguasa Kastam W17
3.      Contoh-contoh soalan temuduga dan jawapan

Nota 1 : Maklumat Perjawatan (Edaran Umum SPA)

·         Kumpulan: Sokongan
·         Kem/Jab: Kastam Diraja Malaysia
·         Jadual Gaji:
GAJI
MINIMUM
GAJI
MAKSIMUM
KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN
RM929.00
RM3,377.00
RM95.00
·         Syarat Lantikan:
o    Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta kepujian dalam subjek Matematik pada peringkat peperiksaan tersebut;
[ Gaji Permulaan : RM929.00 ] dan
o    kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

·         Deskripsi Tugas:
Bertanggungjawab menjalankan peperiksaan ke atas barang-barang yang diimport / eksport, bagasi-bagasi penumpang yang keluar / masuk di pintu-pintu masuk negara, membuat imbangan daftar-daftar muatan, mengawal pergerakan barang-barang yang keluar/masuk kawasan-kawasan zon bebas, gudang pengilangan berlesen, gudang-gudang berkesan, kilang-kilang eksais, menjalankan tugas-tugas juruwang serta pungutan duti, menjalankan tugas-tugas pencegahan seperti pengintipan, serbuan, rondaan serta penggeledahan kapal/kenderaan dan membantu dalam tugas-tugas pentadbiran biasa.

Nota 2 : Visi Misi dan Etika Kastam
Nota 3 : Fungsi Dan Peranan JKDM
Nota 4 :  Slogan Kastam
.
.
.
Nota 46 : Fungsi Unit Analisis Dan Dasar Cukai
Nota 47 : Fungsi Unit Komitmen Antara Agensi
Nota 48 : ATA Carnet

Nota 49 - 61 Berkaitan GST

Nota 49 : Definisi GST
.
.
.
Nota 59 : Tindakan Kerajaan Untuk Kelancaran CBP
Nota 60 : Kesan CBP Kepada Defisit Fiskal
Nota 61 : Usaha Kerajaan Untuk Menerangkan CBP

51 contoh soalan lazim tentang pembantu
penguasa kastam w17

1.      Sila perkenalkan diri anda. Nyatakan sekali pendidikan dan pengalaman kerja.
2.      Nyatakan di antara tugas-tugas seorang Pembantu Penguasa Kastam.
3.      Nyatakan Visi, Misi dan Etika Jabatan Kastam Diraja Malaysia
4.       
5.       
6.       
7.

Dapatkan Versi Penuh Di :