Latest

17 October 2017

Laman Bahasa: Bidalan


Laman Bahasa: Bidalan

"Duduk seorang bersempit-sempit,
duduk banyak berlapang-lapang"

Maksudnya: Pendapat ramai lebih baik daripada pendapat individu

1 comment:

“More smiling, less worrying. More compassion, less judgment. More blessed, less stressed. More love, less hate.”
― Roy T. Bennett, The Light in the Heart