Laman Bahasa: Bidalan

Kasih Juju
Laman Bahasa: Bidalan

Laman Bahasa: Bidalan

"Duduk seorang bersempit-sempit,
duduk banyak berlapang-lapang"

Maksudnya: Pendapat ramai lebih baik daripada pendapat individu