Kelebihan Solat Tarawih Malam Ketujuh

Kasih Juju
Picture source: google image

Kelebihan Solat Tarawih Malam Ketujuh

Seolah-olah dia dapat bertemu dengan Nabi Musa AS serta menolong Nabi itu menentang musuhnya Fir’aun dan Hamman.


Tags